VISIE

De vereniging heeft als uitgangspunt om alle leden zo veel mogelijk op hun eigen niveau te laten volleyballen.
Hierbij is leidend dat de leden zijn ingedeeld bij een team waarin ze qua spelniveau aansluiting hebben bij hun teamgenoten. Door het indelen van leden op hun eigen niveau zal het speelplezier vergroot worden.
Dit geldt voor competitief en recreatief niveau.
Binnen Abiant/Set Uppers staat spelplezier voorop.
Daarnaast streeft de vereniging naar een zo hoog mogelijk niveau..