Alles te weten komen over onze vereniging? Dat doe je hieronder! 

 

Bestuur & Commissies

Even voorstellen!

Het bestuur van seizoen 2023-2024 ziet er als volgt uit

Voorzitter

Wedstrijdsecretaris

Ilona Bijhold

Sinds 2008 ben ik betrokken bij Set Uppers. Dit is begonnen als speelster en in de loop der jaren daarbij verschillende functies vervuld binnen de club, zoals technisch commissielid, activiteitencommissielid, jeugdcoördinator, trainer, coach en trainersbegeleider.

Vanaf november 2023 het stokje overgenomen van de voorzitter. Ik wil graag mijn kennis en ervaring binnen de club nu op bestuurlijk niveau voortzetten en hierbij de gezelligheid en het niveau binnen de club blijven voortzetten en versterken.

 

Dennis Abee

Om met je team ieder seizoen weer aan een nieuwe competitieronde mee te kunnen doen, moeten er een hoop zaken geregeld worden.

Ik vind het leuk om, naast het volleyballen zelf, op deze manier een bijdrage te kunnen leveren binnen onze vereniging. 

 

 

 

 

Voorzitter technische commissie

Sponsoring

Gunther de Vries

 

 

 

 

 

Tjade Timmer

Samen met andere leden probeer ik sponsoren voor onze vereniging te vinden. Sponsoren zijn vaak betrokken ouders en/of ondernemers.  Inspirerende mensen. Het geeft mij veel voldoening om de vereniging te helpen extra financiële middelen te realiseren.  

Penningmeester

Hilko Nanninga

Ik ben sinds 2009 voor de 2e keer lid van de set uppers en na een paar keer gevraagd te zijn om penningmeester te worden heb ik uiteindelijk in 2011 toegestemd. Ik was daarvoor al penningmeester bij W&O en had mijn vrouw beloofd niet direct weer een bestuurs functie aan te nemen. Uiteindelijk dus in 2011 ja gezegd omdat ik vind dat je in een vereniging niet aleen maar moet consumeren maar ook een bijdrage moet leveren om de vereniging te laten functioneren.

Ik heb het nog steeds naar mijn zin als penningmeester, hoewel de laatste jaren ook zichtbaar wordt dat niet ieder lid altijd gemakkelijk in staat is om zijn/haar contributie te betalen. Weet in dat geval, dat je altijd contact met mij kunt opnemen om samen tot een oplossing te komen.


Leidraad gedrag trainers & begeleiders

De Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) heeft een Reglement Ongewenst Gedrag waarin gedragsregels zijn opgenomen waaraan begeleiders (waaronder trainers) in de sport en bij de Nevobo in het bijzonder, zich moeten houden in hun omgang met sporters. Overtreding van deze gedragsregels is strafbaar. 

Deze leidraad geeft aanbevelingen waarmee overtreding van deze regels kan worden voorkomen. De grenzen van handelen worden met voorbeelden beschreven met als doel een handvat voor begeleider te geven. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

 | Aan alle trainers en begeleiders binnen onze vereniging wordt deze leidraad ter hand gesteld. 

 | Tijdens de opleiding wordt er minimaal bij de startbijeenkomst aandacht aan besteed.

 | Elke trainer of begeleider conformeert zich aan het Reglement Ongewenst Gedrag. 

Dit is vooral bedoeld als bewustwording aangezien ieder lid van de Nevobo en ieder persoon die namens de Nevobo of één van haar verenigingen werkzaamheden verricht of een functie uitoefent zich hier al aan conformeert (zie 1.2).

 


Vertrouwenspersoon

Onze vereniging is een gezellige vereniging waar haar leden zich thuis mogen voelen en plezier kunnen hebben. Wij gaan er ook van uit dat iedereen zijn eigen steentje daaraan bijdraagt. Maar helaas gebeuren er soms toch dingen, waardoor dit plezier kan wegvallen. Pesten bijvoorbeeld, discriminatie of misschien zelfs gedrag waardoor je je seksueel geïntimideerd voelt.

 

Op de NEVOBO site wordt het als volgt beschreven:
'Onder seksuele intimidatie wordt seksueel (getint) gedrag verstaan dat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om dubbelzinnige opmerkingen, gebaren of opmerkingen. Van een vervelend grapje tot aanranding en alles wat daar tussen zit.'

Seksuele intimidatie kan bijvoorbeeld voorkomen tussen volwassen sporters, maar ook tussen volwassenen en kinderen of tussen begeleider en sporter. Bijvoorbeeld een trainer die bij het geven van aanwijzingen aan een speler of speelster onnodig lichamelijk contact maakt. Of een trainer die een volleyballer buiten de trainingen veel aanraakt. Het is best lastig om te bepalen wanneer er sprake is van ongewenste intimiteiten. Het belangrijkst hierbij is, hoe het voor jou zelf voelt. Worden jouw grenzen niet gerespecteerd, dan is er sprake van ongewenste intimiteiten. Het is heel moeilijk om dit zelf aan te pakken. Daarom is er binnen onze vereniging een Vertrouwens Contact Persoon (VCP). Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die binnen de vereniging te maken heeft met ongewenste intimiteiten. De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast kan hij/zij ook meedenken over preventie van ongewenste intimiteiten binnen de vereniging. De NEVOBO stimuleert verenigingen om een Vertrouwens Contact Persoon aan te stellen en geeft tevens jaarlijks een cursus op dit gebied. De vertrouwenspersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van onze vereniging, de sportbond of de politie. Maar gewoon even praten kan natuurlijk ook!

 

Wij hebben Marny van der Laan bereid gevonden om deze taak van VertrouwensContactPersoon te vervullen. In haar werk als notaris moet zij een goed luisterend oor hebben en weet zij als geen ander hoe er met vertrouwelijke zaken moet worden omgegaan. Hierdoor denken wij in haar de juiste persoon te hebben gevonden voor de functie van VCP.

 

 

 

 

In gesprek met Marny? Je kunt haar bereiken via cvp-setuppers@ziggo.nl